Welkom by Kleuterzone Menlo Park

mollie rossouw

Hoof

Brief uit die Hoof se pen:

Goeie dag,

My naam is Mollie Rossouw en ek is Hoof van Kleuterzone Menlo Park. Ons pragtige skool is geleë in die mooie Pretoria Oos, omring met wonderlike inwoners in n veilige, natuur verrrykte omgewing.

Menlo Park open amptelik sy deure op 2 Mei 2023. Ons babas en kleuters ontvang elkeen individuele LIEFDE en AANDAG, elkeen ontwikkel UNIEK en voel SPESIAAL die oomblik wat hulle inskakel by ons skool!

Ek is absoluut passievol en toegewyd in my roeping as onderwyser, mentor en bestuurder in onderwys! Ek het meer as 26 jaar Vroeë Kinderontwikkeling – en skool bestuur ondervinding. Ek ontvang my 4 jaar BPrimEd Bacculaurus graad deur Unisa in 2001 en voltooi verdere studies, Audiblox en diplomas in Vroeë Kinderontwikkeling vanaf 2001 tot en met hede.

Ek glo elke NUWE dag is n seëning en voorreg.

By Kleuterzone Menlo Park bied ons aan elke kind net die beste, kreatiewe en genotvolle program aan. Ons liefdevolle personeel voorsien stimulerende, ouderdomsgepaste aktiwiteite aan wat insluit –

  • Fyn Motories Vaardighede               – Groot Motoriese Vaardighede
  • Musiek en Beweging                        – Kinder Kinetika
  • Kognitiewe Denke Ontwikkeling      – Taal en Geletterheid
  • Probleemoplossing Vaardighede     – Kuns en Kultuur
  • Wiskunde                                          – Wetenskap
  • Christelike Waardes                         – Sosiale- en Emosionele Ontwikkeling

Kleuterzone Menlo Park is n tweede huis vir elke klein kindjie, waar elkeen versorg; geliefd en veilig voel! Kleuterzone Menlo Park vorm die boustene vir vroeë kinderontwikkeling met n fondasie gebou op God se Krag; Wysheid en Genade! Dis waar elke kind se drome begin en ontluik, en hulle voorberei tot die groot wêreld wat wag!

W aardeer

A andagtig

A anpasbaarheid

R espekvol

D ankbaarheid

R egverdig

O pregtheid

M otivering

E erlikheid

B etroubaar

E mpatie

G eloof

I ntegriteit

N ederig

“Laat jou hart fokus op waardes. Waar jou hart is, daar lê jou skatte.”     Groete, Mollie

Getuigskrifte

I am so thankful that my child has moved to kleuterzone!! He wakes up excited every morning ready to go to school!!

Kleuterzone caters for every child's needs. They provide fun filled activities which develops social, emotional, gross motor, fine motor skills and many many more.They focus also on moral values.

Best of all they also provide extra mural activities!!

I personally love dress up days or any other fun activities outside of the daily routine!!

I can go to work with peace in mind that my child is in great hands and will be safe as well as feel safe. Rest assured as they get home cooked meals as well as healthy and delicious snacks.

The daily photo updates during the day helps you get through difficult days at work.

I appreciate the daily feedback of activities that learners did throughout the day.

The teachers are kind and willing to walk the extra mile with your child

To conclude
I am very thankful we crossed paths
Thankful my child is happy and comes home everyday with something new he has learned

Thank you to all the educators and management @kleuterzonemenlopark for doing such an amazing job!!
We appreciate it from the bottom of our hearts

May you make a difference in many more little life's to come!!

Liza Fourie
Ouer
Ons seuntjie het onlangs na Kleuterzone Menlo Park oorgeskuif en wat 'n goeie ervaring! Hy was dadelik met ope arms ontvang en het van dag 1 af baie lekker ingeskakel. As ouers is dit lekker om op hoogte te wees van jou kind se dagprogram. Ons geniet elke dag se fotos, videos en goeie kommunikasie. Die onderwysers maak seker dat elke kind op hulle vlak gestimuleer word. Die onderwysers is kundig en liefdevol. Ons seuntjie wys alreeds ongelooflike vordering. Ons weet dis die perfekte plek vir hom om te groei, te ontwikkel as mens en sy kind-wees te geniet! Baie dankie Kleuterzone Menlo Park!
Charlize Moolman
Ouer
I am beyond impressed with the dedication and care that the teachers at Kleuterzone-Menlopark show towards the kids. They are truly invested in teaching the children valuable skills and routines that will prepare them for success in the future. My son has made incredible progress since starting at this school and I couldn't be more grateful for the wonderful education he is receiving. The curriculum is top-notch and well-rounded, incorporating both play and social-emotional learning. I have been blown away by the progress my son has made in both areas. The teachers are incredibly skilled at creating a warm and nurturing environment that allows the children to thrive and reach their full potential. As a parent, I really appreciate how Kleuterzone-Menlopark keeps us updated on our child's progress with daily updates. It's clear that they truly care about the children and want to see them succeed. Overall, I would highly recommend Kleuterzone-Menlopark to any parent looking for a top-notch facility. The level of dedication, care, and quality of education is truly outstanding. Dries Beetge - Zayan.
Dries Beetge
Ouer
The school has great facilities and a lot of entertainment for our child. play area and rooms are always clean and safe. Teachers. Teachers are very welcoming and friendly and also take their time to explain the child progress. They try their best to help with child development. eg. our child didn't like to eat certain foods but now there is a great improvement in what she eats. Child progress. Our baby is very happy with the school and teachers. she is always looking forward to going to school and during the weekend she always asks when she will see the teachers. We also noticed that her confidence towards other people has improved, she's louder and not afraid to engage and to express herself. Her English accent is really improving and Afrikaans so far we only heard her saying 1 word which is "lekker"..but we are really happy and impressed with how she pronounced the word we hope soon she will make progress with the Afrikaans language. Overall, it's big thumbs up to teachers for doing a great job. We appreciate you so much, and we wish the school and you all many many blessings.❤️
Ontlafetse Mashishi's Parents
Ouer
Dear principal Mollie, I am very thankful and happy with your school. We are grateful for all your teachings. You all have a caring heart for our little one. Kleuterzone Menlo Park is his happy home. Thank you all❤️
Tyler Midziyarova Father
Ouer
Good evening, I would like to appreciate the Kleuterzone Menlo park team, each and every one of you. I do not have any idea how to thank you enough for everything you do for Tyler. He is always happy to be at school. With love
Tyler Midziyarova Mother
Ouer